Loader... Viser graphic Logo design
VI SER på WWW

Læring

Skal du bruge kompetencer
søg under Viser

Udvikling

Innovation med Viser
for Menneske og Læring

Design

Viser layout og illustrationer
når du skal udrulle for millioner

Kontakt:

Viser
Nyvej 29
4171 Glumsø
kontakt@viser.dk

Læring

Skal du bruge kompetencer
søg under Viser


Søger du overblik og nytænkning, til bedre håndtering af Menneske og Læringsmiljø.

Alle har ret til udarbejdelse af udviklingsplaner, som tager hensyn til individuelle behov og muligheder for læring og udvikling.

Viser har de rette underviser- og virksomhedsfaglige kompetencer med værktøjer, til håndtering af individuelle og organisatorieske forandringsprocesser.

Du kan få innovativ og professionel sparring, til udvælgelse og tilpasning af værktøjer, læreplaner og pædagogiske koncepter, i forhold til såvel private som professionelle opgaver.

Den individuelle læreplan

Afklaringsforløb og vejledning kan i nogle tilfælde aftales, i forbindelse med research, forskning eller udvikling, som har til formål at give ny viden, samt at udvikle og forbedre teoretiske værktøjer og metoder.

Design

Viser layout og illustrationer
når du skal udrulle for millioner


Vil du kunne levere god AV-formidling, uddele undervisnings materialer og have standarder for din dokumentation, kan Viser samarbejde med dig fra Idé til projektrealisering.

Dit budskab skal synliggøres og pointeres gennem de virkemidler, som bedst fremmer forståelse og støtter læreprocesser hos din modtager.

Viser hjælper med design og udvikling af materialer til støtte af studie-, under-visnings- og beslutningsprocesser.

Gennem en innovativ og tværfaglig sparring, kan den professionelle underviser, ligesåvel som et korps af undervisere, få hjælp til design af standarder og pædagogiske forlæg.

Vi ser på opgaven

Original tegninger udføres efter stilmæssige ønsker, så de passer til dit koncept.

Du kan få et bud på helt nyt design af vignetter, Logo's og grafiske designskabeloner til din kommunikation.

Fotoopgaver udføres på bestilling i samarbejde med erfarne fotografer, som kan levere høj kvalitet med rammende stil og fortællekraft.

Viser udgiver som forlag, egne og andres grafiske og litterære værker.

Udvikling

Innovation med Viser
for Menneske og Læring


Søger du nye veje med de spændende nye teknologier, som kan anvendes til læring og personlig så vel som professionel udvikling.

Anvendelsen af teknologier i studie og undervisning, hører til et realistisk læringsmiljø med virkelighedsnære arbejdsopgaver.

I dag anvendes de smarte teknologier i vid udstrækning til personlige formål. Det er derfor indlysende, at de personlige enheder også er en udbredt bestandel i samarbejdet om opgaveløsninger og fremstillingen af produkter.

Viser følger med i udviklingen af teknologier og software, sammen med unge talenter og erfarne udviklere, for at bringe innovative behovsorienterede produkter på markedet.

Vi ser på opgaven

Behovsstyret E-business

En helhedsorienteret tilgang til e-business
med Mennesket i centrum


Behovsstyret E-business viser en model, til kategorificering af alle former for e-business.

Behovsstyret E-business model viser fem basale e-business begreber.

Teorien Behovsstyret E-business (BE) fremkom i 2002, fra en projektgruppe på Datamatikeruddannelsen i Roskilde. Det viste sig at være en helhedsorienteret e-business teori, som kan anvendes til kategorificere alle former for e-business.

Hvor der efterhånden er opfundet så mange e-ord, at der er gået inflation i e-ordene, tilbyder BE en let tilgængelig teoretisk model, som kan rumme dem i ganske få kerneprocesser.

BE modellen er et solidt bud på en samfunds- og organisationsmodel, til beskrivelse af Det digitale Samfund og e-business organisationen.

BE er særlig egnet til undervisning og studiebrug, fordi teorien nemt anvendes sammen med andre velkendte systemer og modeller, som Behovspyramiden, Business Process Reengineering.

Fem basale behov

E-commerce – Fysiske behov
At tilvejebringe rette mængde af den rette vare, i rette kvalitet, til rette tid.

E-learning – Sikkerheds behov
At etablere sikre og trygge rammer med kompetencer og tilstrækkelig viden.

E-management – Sociale behov
At høre til en gruppe og arbejde med at vurdere og tolke særlige forhold.

E-community – Præstationsbehov
At deltage, have plads og udtrykke sig frit i en bred social sammenhæng.

E-business – Selvrealiseringsbehov
At forstå og realisere sig selv, gennem vedvarende forbedring af beslutninger.

Viser

Nyvej 29
4171 Glumsø


kontakt@viser.dk

Om Viser

Viser udgiver materialer og softwareprodukter, som retter sig mod undervisere, studerende, elever og forældre, i en helhedsorienteret kontekst med Mennesket i centrum.

Jeg samarbejder med unge talenter og erfarne udviklere, om skabelsen af innovative produkter, som kan markere sig på en teknologisk og pædagogisk forkant.